Kapcsolat:
Major Balázs
okl. környezetmérnök
Zaj és rezgésvédelmi szakmérnök

tel.: 20/323-9804
email: info@zajmeres.hu

Szakértői engedélyek:
Környezetvédelmi szakértő
Kamarai szám: 07-1183

Egészségügyi szakértő Engedély száma: 44025/2013/EFIK

Szervezeti tagság:
Fejér Megyei Mérnöki Kamara
OPAKFI

Tervezőknek

A zajszennyezés megelőzése érdekében akkor tesszük a legtöbbet, ha már a tervezés szakaszában, a kivitelezés megkezdése előtt gondoskodunk a megfelelő védelemről. Figyelembe kell venni a zajvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, megismerni a környéken megengedett zajszintet és ezek alapján megtervezni a zaj és rezgés elleni védelmet.

Zajterhelés előrejelzése

Az esetleges zajproblémák megelőzését legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb már az előkészítő, tervezési munkálatok során megtenni. A tervezett tevékenység helyének kijelölésekor, elrendezésének meghatározásakor figyelembe kell venni a várható zajkibocsátás nagyságát, a zajtól védendő létesítmények, területek elhelyezkedését. A tervezést úgy kell elkészíteni, hogy a tevékenység zajkibocsátásának a védendő létesítmények (pl. lakóház), illetve területek (pl. temető) előtt minden esetben teljesítenie kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott zajterhelési határértékeket.

Zajkibocsátási határérték megállapítása

A tervezés során a terhelési határérték teljesülésén túl meg kell határozni a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületét is. Amennyiben a hatásterületet védendő létesítmény található, úgy a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján a hatóságtól zajkibocsátási határértéket kell kérni.

Tapasztalt szakértői vagyunk:

  • A beruházást megelőző zajszempontú alapállapot méréssel történő meghatározásának
  • Az építési, engedélyezetési eljárás során zajvédelmi munkarész készítésének
  • A telepengedélyeztetési eljárások során zajvédelmi munkarész elkészítésének
  • A környezetvédelmi engedélyezési eljárások során zajvédelmi fejezetek elkészítésének
  • A zajkibocsátási határérték kérelmi dokumentáció összeállításának
  • A használatba vételi engedélyhez előírt zajvizsgálatok elvégzésének
  • Egyedi esetekben zajvédelmi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadásban

 

***Forduljon hozzánk bizalommal és kérje árajánlatunkat!***